Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

missmuszii
09:34
3053 d7b2
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viaredstripes redstripes
missmuszii
09:34
Reposted frommarfi marfi viaredstripes redstripes
Sponsored post
soup-sponsored
12:34
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

May 24 2015

12:00

May 23 2015

missmuszii
20:29
tak bardzo dzisiaj :(
missmuszii
20:28
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy
— Beata Pawlikowska
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viajuszka juszka
missmuszii
20:27
You’ll be fine. You’re 25. Feeling [unsure] and lost is part of your path. Don’t avoid it. See what those feelings are showing you and use it. Take a breath. You’ll be okay. Even if you don’t feel okay all the time.
— Louis C.K., Untitled
Reposted fromhormeza hormeza viajuszka juszka
missmuszii
20:27
missmuszii
20:26
4719 c103 500
Old people are the best!
Reposted fromaskman askman viamardyboom mardyboom

May 20 2015

missmuszii
16:57
4524 4ad8 500
Poznań.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaredstripes redstripes
16:56
1984 3824 500
Reposted fromvesania vesania viaredstripes redstripes
15:12
7186 8f78
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaredstripes redstripes
missmuszii
15:03
0449 4051
Reposted fromaletodelio aletodelio viaredstripes redstripes
missmuszii
14:56
4468 5f25
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaredstripes redstripes

May 19 2015

08:49
7957 3670
Reposted fromarmadillo armadillo via12czerwca 12czerwca
missmuszii
08:49
7855 2732 500
Reposted fromxawery xawery viasweetchocolate sweetchocolate
missmuszii
08:46
missmuszii
08:45
Wyobraźmy sobie jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. Idziemy sobie przez ulicę, potykamy się nagle i mówimy do siebie: 'Bardzo mnie irytują nierówności chodnika, które znienacka narażają mnie na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy'. Wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste 'O kurwa!', które wyczerpuje sprawę. Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich przestaliby w ogóle mówić, gdyż nie umieliby wyrażać inaczej swoich uczuć.
— Jan Miodek
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viababcia babcia
missmuszii
08:42
6428 ead2
Reposted fromdejno dejno viaimmuff immuff
missmuszii
08:41
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaimmuff immuff
missmuszii
08:40
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viaimmuff immuff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...