Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

missmuszii
10:21
2532 e64a
Reposted fromzie zie

June 24 2015

missmuszii
12:52
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viamyshirt myshirt

June 21 2015

missmuszii
21:42
0108 c4cf
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
missmuszii
21:39
1417 4a74
Reposted frommisza misza viapannaniczyja pannaniczyja
missmuszii
21:38
Niektórzy ludzie są tacy sami... uciekają, nie pozwalają się kochać.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
missmuszii
21:38

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapannaniczyja pannaniczyja
missmuszii
21:38
missmuszii
16:32
missmuszii
16:25
missmuszii
16:08
3530 02f0
Reposted frompsychodelik psychodelik viajuszka juszka

June 07 2015

12:00

June 02 2015

08:03

May 31 2015

missmuszii
21:08
1756 02ba 500
Reposted fromfoods foods
missmuszii
20:58
0573 aa8e 500
Reposted byfoodsnev3siostsenicaelectricityscapeczarnefantazjeTopielicacorazmniejLabRatOr28
missmuszii
20:56
missmuszii
20:56
missmuszii
20:55
0368 533a 500
Reposted byorangeugarteoneononebrunettesDOBRADUPAwhitefrogtitiescycuchkakalowymchollylubisztosukomchollySexman
missmuszii
20:52
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viagoby goby
missmuszii
20:51
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viajuszka juszka
12:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl